POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka Prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących osób odwiedzających stronę www.thegloow.com, w szczególności Użytkowników i Klientów Sklepu, o których mowa w Regulaminie. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu.

Celem Polityki Prywatności jest określenie podejmowanych przez Nas działań, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.thegloow.com, w tym naszego Sklepu, usług i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta lub składanie Zamówienia. 

Wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie sklepu internetowego lub Regulaminie wybranej usługi. Niezależnie poniżej przedstawiamy niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności:

   1. Polityka prywatności - niniejsza Polityka prywatności,

   2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

   3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

The Rich Supplements spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0001017246, NIP: 7011127593, REGON: 524363636 jest właścicielem serwisu sprzedaży on-line Asortymentu dostępnego na stronie internetowej www.thegloow.com i jednocześnie Sprzedawcą w sklepie internetowym www.thegloow.com.

zwany dalej „Administrator”, „My”, „Nam”).

Kontakt z Administratorem:

    • korespondencyjnie na adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,

    • elektronicznie na adres e-mail: kontakt@thegloow.com,

    • telefonicznie pod numerem: +48 22 250 99 99.

ZAKRES, CEL, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Rejestracja Konta

1. Zakres przetwarzanych danych:

W celu założenia Konta zbierane i wykorzystywane są przez Nas dane identyfikacyjne zebrane poprzez formularz rejestracyjny takie jak: imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe, adres e-mail, a także wybrane przez Ciebie hasło. Adres e-mail służy do logowania się na stronie www.thegloow.com na swoje Konto. 

2. Cel przetwarzania danych:

Wykorzystujemy powyższe dane osobowe do utworzenia lub prowadzenia Twojego Konta. 

3. Podstawa przetwarzania danych:

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z Konta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli wykonanie umowy o prowadzenie Konta zgodnie z Regulaminem.

4. Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe zawarte w profilu klienta na Twoim Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta w Sklepie. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z naszej bazy. Pamiętaj, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu Zamówień.

Zamówienia

1. Dane osobowe:

Kiedy dokonujesz zakupu naszych towarów spośród dostępnego Asortymentu lub chcesz dokonać Zamówienia Asortymentu „wkrótce” bądź Asortymentu „nowość”, oprócz danych identyfikacyjnych (jak imię i nazwisko) i kontaktowych (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) zbieramy także informacje dotyczące Twoich zakupów i płatności (np. informacje o zakupionych towarach, wartości zamówienia, sposobie płatności, danych do faktury i adresie dostawy). Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez logowania do swojego Konta tj. bez założenia przez Ciebie Konta w Sklepie bądź jednorazowo przy tworzeniu Konta. 

2. Cel przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie odbywało się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również wypełniania obowiązków nałożonych na Nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

3. Podstawa przetwarzania danych:

Podstawą prawną do przetwarzania danych dotyczących zakupów jest zawarcie i realizacja umowy, której jesteś stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okresem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa odpowiedni termin przedawnienia. W przypadku braku zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Formularz kontaktowy, infolinia, komunikator, zgłoszenia reklamacyjne

1. Dane osobowe:

Chcąc się z nami skontaktować, przesyłasz nam formularz kontaktowy, kontaktujesz się telefonicznie lub przy użyciu wybranego komunikatora np. Messenger ‘a. Dane, które nam podajesz obejmują: dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) oraz inne informacje podane w trakcje prowadzonej korespondencji lub rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych:

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub żądania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia rozmowy poprzez wybrany komunikator bądź zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Podstawa przetwarzania danych:

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez The Gloow wynika z chęci odpowiedzi na Twoje zapytania i zgłoszenia, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Ciebie podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem usługi chat.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania:

Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny do obsługi pytania przekazanego w formularzu kontaktowym, chatu, a następnie – w uzasadnionych przypadkach - przez okres przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa odpowiedni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Newsletter

1. Dane osobowe:

W przypadku zapisania się na newsletter zgodnie z Regulaminem usługi „Newsletter”,  podajesz Nam swój adres e-mail. Możesz również dobrowolnie podać swoje imię oraz dostosować Newsletter do swoich potrzeb, w takim przypadku będziemy przetwarzać informacje dot. Twoich preferencji.

2. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe przekazywane w ramach usługi newsletter przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę Twojego profilu, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania odpowiednich dla Ciebie informacji. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

3. Podstawa przetwarzania danych:

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletter stanowi zasadniczo zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych przed jej wycofaniem.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania:

W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie newsletteru, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte. 

Karty prezentowe | The Gloow Club

1. Dane osobowe:

W przypadku posiadania Karty prezentowej nie przetwarzamy danych osobowych posiadacza do chwili złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia i opłacenia go przy użyciu Karty prezentowej będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej w części „Zamówienia”.

2. Cel przetwarzania danych:

Dane podane nam przez Nabywcę Karty prezentowej przetwarzane są w celu realizacji uprawnień Nabywcy określonych w Regulaminie Karty Prezentowej w związku z jej zakupem.

Dane osobowe posiadacza Karty prezentowej przetwarzane są w celu realizacji uprawnień wynikających z Regulaminu Karty prezentowej i w związku z finalizacją zamówienia w razie skorzystania z Karty prezentowej w celu opłacenia zamówienia.

3. Podstawa przetwarzania danych:

Podstawę prawną do realizacji uprawnień Nabywcy i posiadacza Karty prezentowej stanowi Regułami Karty Prezentowej, zatem przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okresem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa odpowiedni termin przedawnienia. W przypadku braku zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez okres przedawnienia w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz – w uzasadnionych przypadkach – w celu obrony przed roszczeniami.

Klub Lojalnościowy THE GLOOW CLUB

1. Dane osobowe:

W przypadku dołączenia do Klubu Lojalnościowego The Gloow Club będziemy przetwarzać dane wymagane zgodnie z Regulaminem Klubu Lojalnościowego THE GLOOW CLUB

2. Cel przetwarzania danych:

Dane podane nam podczas przystąpienia do Klubu Lojalnościowego The Gloow Club przetwarzane są w celu realizacji uprawnień Uczestnika określonych w Regulaminie.

3. Podstawa przetwarzania danych:

Podstawę prawną do realizacji uprawnień Uczestnika Klubu Lojalnościowego The Gloow Club stanowi zaakceptowany regulamin, zatem przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania:

W przypadku rezygnacji z Klubu Lojalnościowego The Gloow Club Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom i partnerom: 

1. usług związanych z technologią i wsparciem IT (na przykład wsparcie naszej strony internetowej i innych systemów, z których korzystamy w celu dostarczenia Ci naszych usług),

2. usług związanych z optymalizacją naszych procesów realizacji zamówień w sklepie internetowym,

3. dostarczającym usługi chmurowe i platformę do zarządzania sklepem internetowym,

4. dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe,

5. dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą (w tym newsletter),

6. dostarczającym usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi, 

7. innych usług związanych z obsługą klienta.

Naszym dostawcom i partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się  od  tego  zapewnianego  przez  prawo  Unii Europejskiej.  Z tego powodu The Gloow przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu   do   których   została   wydana   stosowna   decyzja   Komisji   Europejskiej dotycząca   stwierdzenia   zapewnienia   odpowiedniego   stopnia ochrony Danych osobowych;

2. stosowanie standardowych   klauzul   umownych   wydanych   przez   Komisję Europejską;

3. współpracę z organizacjami z USA posiadającymi certyfikat Transatlantyckich Ram Ochrony Danych (Data Privacy Framework), przyjętych przez Komisję Europejską.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez stronę internetową, które odwiedzasz. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie lub tablecie), z którego korzystamy podczas przeglądania strony internetowej. Korzystamy z plików cookies w celu:

1. odpowiedniej konfiguracji serwisu - dzięki nim możliwe jest odpowiednie ustawienia funkcji i usług w serwisie,

2. zapewnienia bezpieczeństwa - dzięki tym plikom cookies dokonujemy weryfikacji autentyczności i optymalizację wydajności serwisu,

3. uwierzytelniania - dzięki nim wiemy, kiedy użytkownik jest zalogowany i możemy pokazać mu odpowiednie treści i funkcjonalności,

4. zapisania stanu sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownik korzysta z witryny. Pliki cookies służą również do zapisywania stanu sesji i umożliwiają np. zapamiętanie produktów w koszyku, nawet po zamknięciu karty przeglądarki i otworzenia jej na nowo,

5. wyświetlania reklam - pliki te pozwalają wyświetlać odpowiednie treści reklamowe użytkownikom, personalizować reklamy, używane są również do wyświetlania reklam poza stronami serwisu,

6. lokalizacji - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

7. statystyki, audytu, analizy, badania oglądalności - umożliwiają one zbieranie danych statystycznych i tworzenie anonimowych statystyk. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć preferencje użytkowników. Dodatkowo poprzez odpowiednią analizę danych jesteśmy w stanie poprawiać i rozwijać nasze produkty oraz usługi.

Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać ustawienia preferencji tutaj lub sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Pliki cookie i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.THEGLOOW.COM

Pliki cookies wykorzystywane na Stronie internetowej można podzielić na dwie kategorie:

RODZAJ

OPIS

Niezbędne

Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Te pliki cookies są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookies The Gloow nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.

Opcjonalne

Z tych plików cookies The Gloow korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

Preferencji - Pliki cookies dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Statystyki – Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu The Gloow może poprawiać wydajność Serwisu. Jeżeli wyrazisz zgodę na Statystyczne pliki cookies dane osobowe zostaną powierzone do podmiotów trzecich, w szczególności do Microsoft, LinkedIn, Google i Meta na potrzeby czynności analitycznych.

Marketingu – Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej. Wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników. Jeżeli wyrazisz zgodę na Marketingowe pliki cookies dane osobowe mogą zostać udostępnione do podmiotów trzecich, w szczególności do Microsoft, LinkedIn, Google i Meta. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookies, z których korzystamy znajdziesz w Ustawieniach plików cookies. Tam możesz również zarządzać swoimi zgodami.

Na Stronie internetowej stosowane są stałe i sesyjne pliki cookies. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane: 

RODZAJ

OPIS

Sesyjne Pliki cookie

Niektóre pliki cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju pliki cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po stronie internetowej.

„Stałe” Pliki cookie

„Stałe” pliki cookies przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają The Gloow zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. W Ustawieniach plików cookies znajdziesz dokładne informacje wraz z okresem ich żywotności.

Google Analytics

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies Google Analytics poprzez nasz baner do zarządzania plikami cookies, będziemy używać tych plików oraz Google Analytics do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające Sklep Internetowy korzystają z naszej strony internetowej i wchodzą z nią w interakcję.

Google Analytics przechowuje informacje następujących kategorii: o wizytach na stronie, działaniach podjętych na stronie, o czasie spędzonym na stronie, sposobie dotarcia na stronę, kliknięciach podczas wizyty, a także informacje o przeglądarce i urządzeniu wykorzystującym anonimowy adres IP.

Google Analytics został ustawiony przez The Gloow w trybie maskowania IP, czyli tak, aby zapewnić anonimizację gromadzonych adresów IP. Dodatkowo zostały wykorzystane inne ustawienia Google Analytics zapewniające, że maskowany adres IP zebrany z przeglądarki nie jest łączony z żadnymi innymi produktami Google do przetwarzania danych poza Google Analytics. Google może jednak przesyłać i przetwarzać dane na swoich serwerach w USA.

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/partners https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics cookies zostały przez nas skategoryzowane jako „Statystyczne” pliki cookies.

Google Ads  

Korzystamy z narzędzi Google Ads, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w ramach wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama powiązana z wpisanym hasłem. W ramach Google Ads analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach Ads.

Google Ads zostały przez nas skategoryzowane jako „Marketingowe” pliki cookies.

Facebook (Meta) Pixel 

Facebook (Meta) Pixel to o krótki kod JavaScript umieszczany w naszej witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Użytkownicy strony są dopasowywani do swoich kont na Facebooku (Meta) i identyfikowani przez pliki cookies Facebooka (Meta) na swoich urządzeniach. Piksel śledzi odwiedzane adresy URL i domeny, a także urządzenia używane przez odwiedzających witrynę. W dowolnej chwili możesz wyświetlić swoje ustawienia reklam na Facebooku i zaktualizować swoje preferencje. 

Pamiętaj: 

• osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam 

• W każdej chwili możesz wyłączyć gromadzenie i używanie informacji do obsługi targetowania reklam   

• możesz sprawdzić status swoich zgód i zarządzać prywatnością przy użyciu poniższych narzędzi: http://www.aboutads.info/choicesoraz http://www.youronlinechoices.eu/ 

Facebook (Meta) Pixel cookies zostały skategoryzowane przez nas jako “Marketingowe” pliki cookie. 

LinkedIn Ads

Korzystamy również z plików cookies w ramach usług analitycznych i marketingowych LinkedIn. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookies LinkedIn znajdziesz w Ustawieniach plików cookies oraz  na stronie LinkedIn dostępnej tutaj.

Microsoft Clarity i Microsoft Advertising

Korzystamy z usług Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny internetowej i interakcji z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, tzw. „heat maps” i powtórek sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów i usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są przechwytywane za pomocą własnych i zewnętrznych plików cookies oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów, usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, oszustw, bezpieczeństwa oraz reklamy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft zbiera i wykorzystuje dane użytkownika, odwiedź stronę Microsoft Privacy Statement.

SALESmanago

The Gloow korzysta z usług SALESmanago w celach analitycznych i marketingowych. Szczegóły dot. Powiązanych plików cookies znajdziesz w Ustawieniach a więcej informacji o usłudze i samym dostawcy tutaj

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie dla wybranych przeglądarek:

    • Google Chrome 

    • Microsoft Internet Explorer 

    • Firefox  

    • Safari  

    • Opera  

    • Microsoft Edge  

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć tutaj:

    • www.wszystkoociasteczkach.pl lub

    • www.allaboutcookies.org.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma: 

1. Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od The Gloow  informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji; 

2. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj., jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez The Gloow są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia; 

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym, jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: 

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez The Gloow;  

c. The Gloow nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; 

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez The Gloow;

5. Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych The Gloow danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez The Gloow działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez The Gloow w celach marketingowych.

7. Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody; 

8. Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

    • Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

    • tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

    • kancelaria@uodo.gov.pl

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Data publikacji: 20.09.2023 roku.